OM INFRAKONSUL

De bästa arbeten utförs i team.

Hernán Sabio

Vi är det ledande spanska teknikkonsultföretaget med fokus på Sverige som utmärker sig tack vare lång erfarenhet av internationell verksamhet. Vi erbjuder ett komplett utbud av högkvalitativa teknikkonsulttjänster inom byggnadsindustrin i Sverige. Tack vare den unika kombinationen av ett team bestående av internationella och svenska medarbetare samt vår erfarenhet och expertis vill vi bli ditt första val av konsult- och designtjänster för dina byggprojekt i Sverige.

Vi förbinder oss att leverera hög kvalitet inom utsatta tidsramar och erbjuder:

– Projektledning, anbudsförfaranden och avtalshantering.
– Bygg- och anläggningsteknik samt byggnadskonstruktion.

Vårt samarbete med Tekniska Universitet i Valencia försäkrar obegränsad och kontinuerlig tillgång till specialiserade resurser inom samtliga ingenjörsområden.

TJÄNSTER

 

•  Projektledning, anbudsförfaranden och avtalshantering
• Bygg-och anläggningsteknik samt byggnadskonstruktion

Upload Image...

Professionella Tjänster

• Upphandlingsrådgivning:
Anbudsidentifiering, riskbedömning och urval av prioriterade objekt för våra kunder.

• Anbudsförvaltning:
Anbudsansökan för offentliga kunder i Sverige, Norge och Danmark.
Projektplanering, utvärdering av alternativ, förprojektering, kostnadsuppskattning, tidsramar samt utvärdering av risker och möjligheter.

• Design Management:
Helhetsansvar för projekt både i anbudsfasen och under byggnation.

• Projekt- och byggnadsledning:
Uppföljning på plats och avtalshantering.
Marknadsstrategi, konkurrensanalys, partneranalys, marknadsstrategi, lokalt rättssystem, administration och operativt tillvägagångsätt i Skandinavien.

Upload Image...

Byggnads- och Anläggningsarbeten

• Strukturer:
• Betongbroar och vägbroar
• Samverkansbroar/ Stålbroar
• Betongtunnlar
• Betongväggar
• Gångbroar
• Förtillverkade betongelement

• Vägar
• Järnvägar HSRT (Infrastruktur)
• Tunnelbanor
• Hamnar och kuster

Upload Image...

Byggnation

• Stadsutveckling
• Arkitektur

• Strukturteknik för byggnader
• Strukturella patologier

Vi är ett nytt teknikkonsultföretag med många års erfarenhet tack vare våra designers från tidigare CM Architecture och ett antal svenska konsulter med expertis inom projektledning, design management, anbudshanering, kostnadsuppskattningar och strukturell design. Tack vare våra grundares bakgrund har Infrakonsult ett nära samarbete med det Tekniska Universitet i Valencia (UPV).

KONTAKTA OSS

PROJEKT

Föreställ dig skapandet av starkare linjer, lättare strukturer, smartare koncept och idéer som kan förändra världen.

SVERIGE

CLIENNT TRAFIKVERKET (Swedish Transport Administration, Ministry of Infrastructures)

 

E9826 Tre GC-broar Barkarby – Kallhäll. (2012)

E2586 Vägbro över Mälarbanan, E18 och Bällstaån, ”Barkarbybron” (2012)

E2599 Vägbro över Mälarbanan, E18 och Bällstaån, ”Veddestabron” (2012)

Kallhäll Station. (2012)

Mälarbanan Line: Slamertorps (2012)

Mälarbanan Line: TRV 201118708. Entreprenad BEST Mark.

Södra Marieholmsbron. (2013)


Gamla Uppsala.(2013)

Väg 27.(2013)

Väg 56. (2013)

Väg 258 (2013) 

Marieholms TPL Goteborg. (2014)

See >


E9808 Stodmur Mälarbanan. (2014)

E9874 Station Platform Mälarbanan (2014) 

E9912 Citybanan. (2014) 

See >


E9915 Tomteboda´s Bror (2014)


E18 Viggbyholm. (2014)  FSE 401 Bergtunnlar Lunda  (2016)  

See >


FSE215 Betongtunnlar Skärholmen (2016)

Dingersjö Mötestation & Väg 562 (2016)


Väg 23 (2016) 

Lund-Arlöv (2017)


Projekt Ostlänken, OL 2400 Entreprenad Kardonbanan från Åby till Händelö (2017) 

See >

See >


FSE 613 Bergtunnlar Akalla (2017)

Bro väg 796 över Indalsälven inom Östersunds (2017)

E4 Ljungby-Tofftanäs (2018) 

Väg 261 Ekerövägen E1 denle Tappström (2018)

Veddesta Bror (2018)

E12 Röbäck-Norra Länken, denle 09 och 10 Umeå (2019)

Väg 261 Ekerövägen E3 delen Edeby-Nockeby (2019)

E20 Skara (2019) 

E20 Enlig-Vara (2019)

Halvors länk (2019)

+10 RFQ in Stockholm Bypass and West Link have been accepted by client.

 

 CLIENT: STOCKHOLM LOKALTRAFIK (STOCKHOLM REGIONAL ADMINISTRATION) 

Bromma-bror

 

 CLIENT: STOCKHOLM STAD (STOCKHOLM COUNCIL) & PORT AUTHORITY 

Slussen Projekt. Vatten. 

Slussen Projekt. Land

RFQ Trelleborgs Hamn AB, Nybyggnad av färjeläge 13 och läge 14

 

 PRIVATE CLIENTS 

Gamesa: “WindFarm” 

Decathlon: Stockhlm Hub

 

NORGE

 CLIENT JERNBANEVERKET 

Follo Line. Tunnel

 

 CLIENT KISTVERKET 

Mehamn Molo

 

ÄR DU INTRESSERAD AV VÅRA PROFESIONELLA TJÄNSTER?

KONTAKTA OSS

VARFÖR VÄLJA OSS?

VÅRA KUNDER

KONTAKT